Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Informatie vinden en inhoud controleren op betrouwbaarheid
Informatie verwerken tot een nieuw product
Toetsen en evalueren
Discussieren
Gaming
Webactiviteiten algemeen

Webdidactiek is op zoek naar ICT-ondersteunde leeractiviteiten die het leren van leerlingen bevorderen. Doordat op leren gerichte interactie bij leerlingen verdiepend werkt, lijken vooral webactiviteiten die de interactie verhogen interessant. Nader onderzoek zal uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is.
Vooralsnog is voor onderstaande webactiviteiten meerwaarde gebleken uit eerder onderzoek:

Activiteiten die te maken hebben met het
zoeken, vinden en verwerken van informatie.  

Diagnostisch 
toetsen en andere manieren van evaluerenl.

Bij Discussieren is de interactie hoog, de uitdaging is om dit goed te begeleiden

Verschillende vormen van gaming kunnen het leren bevorderen, maar goede voorbeelden hiervan zijn schaars of heel bewerkelijk.

Uiteraard zijn er nog veel meer webactiviteiten mogelijk! De aard van een vak, of een groep verwante vakken, kan heel bepalend zijn voor de aard van uitvoerbare leeractiviteiten en daarmee van uitvoerbare webactiviteiten.
Webactiviteiten algemeen geeft u een beeld van activiteiten die bij alle vakken op school mogelijk zijn. Via webactiviteiten per leergebied vindt u inspiratie voor uw eigen vak.