Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Science (bi, na, sk) webactiviteiten
Wiskunde webactiviteiten
Zaakvakken webactiviteiten
Vertaaldocument Talen
TPACK.nl
TPACK in het onderwijs, Michel Boer
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK

Judi Harris en Mark Hofer hebben per leergebied geïnventariseerd welke leeractiviteiten in de onderwijspraktijk veel voorkomen. Zij hebben bij iedere leeractiviteit uitgezocht welke digitale middelen daarbij ingezet kunnen worden. Op dit moment is een kleine groep vrijwilligers bezig om, met toestemming van Judi Harris en Mark Hofer, en onder dezelfde creative commons licentie, deze overzichten te vertalen.

Het werk van Judi Harris & Mark Hofer is in licentie gegeven volgens de Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License. Dit betekent dat iedereen het werk mag delen, onder de voorwaarde dat je het niet aanpast, niet gebruikt voor commerciële doeleinden en naar het originele werk verwijst. Wij hebben van Judi Harris toestemming gekregen om het werk in het Nederlands te vertalen. Voor het vertaalde document geldt dezelfde creative Commons licentie als het oorspronkelijke werk.

Waar mogelijk en zinvol, zijn de verzamelingen webactiviteiten voor het Nederlandse taalgebied uitgebreid met specifiek Nederlandstalige applicaties en zijn verwijzingen opgenomen naar Nederlandstalige handleidingen van Herman van Schie.

De vertalers:
Francine Behnen, docent biologie en ANWPhilip van Tienhoven, docent FransReiny Wiersma, docent wiskunde