Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Informatie vinden en inhoud controleren op betrouwbaarheid
Informatie verwerken tot een nieuw product
Toetsen en evalueren
Discussieren
Gaming
Informatie vinden en inhoud controleren op betrouwbaarheid

Stappenplannen die leerlingen helpen de juiste informatie te vinden:

Digin: Digitale vaardigheden via het web. Een site waarop leerlingen gratis drie uur lang kunnen inloggen. Stapsgewijs worden de leerlingen door het proces geleid van starten met een onderwerp, vragen formuleren, zoeken via verschillende media, het vinden van gewenste informatie, het kiezen welke informatie bruikbaar is voor het te maken werk en het terugkijken en beoordelen van het werk.
Al vroeg in het proces geven de leerlingen het e-mail adres van hun docent op. Bij voltooiing krijgt de docent bericht en kan in Digin het door de leerling gemaakte werk nader bekijken.
Hopelijk wordt dit in de toekomst aan de elo gekoppeld, want op 200 van dit soort mailtjes in de mailbox zit geen docent te wachten!
Maar verder is het een heel goed bruikbaar systeem.


Histoforum: Stappenplan voor leerlingen bij het effectief vinden en verwerken van informatie 
Een
heldere site voor leerlingen (en docenten!) wat hen kan helpen betrouwbare informatie op internet te vinden en te verwerken.
Het stappenplan is bij alle vakken te gebruiken die 'iets' doen met het vinden en verwerken van informatie


Tilt:
Gratis online cursus zoeken op het web
Met behulp van deze online cursus van Tilt leren leerlingen effectieve zoekstrategieen aan. Geschikt voor bovenbouw havo-vwo.Controleren betrouwbaarheid van de gevonden informatie:


Webdetective:
checklist om de betrouwbaarheid van een site te bepalen. Deze eenvoudige, maar zeer doelmatige, toets helpt leerlingen om te schatten of een site betrouwbaar is.


Verzamelingen betrouwbare informatie:

De Nederlandse openbare bibliotheken: zoekfunctie in zowel (studie)boeken, landelijke en regionale dagbladen, met filteropties Alle informatie is door de bibliotheken geverifieerd en voor iedereen gratis toegankelijk.


De Nederlandse universiteitsbibliotheken: verzamelingen wetenschappelijke informatie. Beperkt toegankelijk voor leerlingen havo-vwo.
ED*IT extra: verzamelingen beeldmateriaal aangevuld met schriftelijke bronnen over tal van schoolonderwerpen. Alleen toegankelijk voor leerlingen van scholen met een licentie. Leerlingen kunnen binnen ED*IT een werkstuk maken. Vanwege de copyrights op het beeldmateriaal is het niet mogelijk om het werkstuk te exporteren. Het nakijken van werkstukken is voor docenten op deze manier onhandig. Hopelijk kunnen docenten binnenkort de werkstukken nakijken via de elo's.


Centraal Bureau voor Statistiek: thema's met gegevens over diverse maatschappelijke sectoren. Alle gegevens zijn actueel en voor iedereen gratis toegankelijk. Een goudmijn om leerlingen zelf te laten stoeien met gegevens en om te vormen tot bruikbare informatie.


Lesmateriaal met aandacht voor de betrouwbaarheid van bronnen: