Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Docenten
Inschrijven cursus Webdidactiek docenten 2015
TPACK workshops of Cursussen Webdidactiek op locatie
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015

Aan de hand van de informatie op deze website is het heel goed mogelijk om zelfstandig uw onderwijs verder te ontwikkelen.
Op basis van jarenlange ervaring met de integratie van ict in het onderwijs biedt Francine Behnen diverse cursussen aan:

Workshop TPACK
Tijdens deze inspirerende en zeer intensieve workshop van 90 minuten kijken docenten kritisch naar hun eigen onderwijs en ontwikkelen ze een les of lessenserie waarbij het gebruik van ICT meerwaarde heeft. Deze workshop vindt alleen op locatie plaats en is niet op afstand beschikbaar. U kunt via
dit formulier een TPACK workshop op uw school aanvragen.


Online Cursus webdidactiek voor docenten
Een cursus Webdidactiek, waarbij het bestaande curriculum uitgangspunt is, onderzocht wordt welke leeractiviteiten nog meer mogelijk zijn om de te behalen onderwijsdoelen te realiseren en welke beschikbare technologie daaraan kan bijdragen. De cursus is pas voltooid wanneer de deelnemers de door hen ontwikkelde lessenserie daadwerkelijk hebben uitgevoerd met hun klas(sen) en hebben geëvalueerd.
Lees meer....

Cursusdata:

Van januari t/m mei 2015 om de twee weken op dinsdagavond. Zie
data docenten

Op verzoek kunnen deze cursussen op uw school gegeven worden. Lees meer....