Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten

ICT biedt interessante mogelijkheden voor het onderwijs. In de literatuur wordt wel gesuggereerd dat door de mogelijkheden van ICT in het onderwijs een nieuwe didactiek zal ontstaan en de rol van de docent fundamenteel zal veranderen (Mioduser, 2003; Volman, 2005).

De rol van de docent verandert van kennis- en informatiebron, via leerprocesbegeleider, naar expert in een gezamenlijke ontdekkingsreis (Mioduser, 2003). Bij deze verandering neemt de op leren gerichte interactiviteit tussen docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling toe.

Om de mate van interactiviteit in lessen waarin ICT wordt ingezet te kunnen bepalen kan onderstaande rubric worden ingezet.

Deze rubric is een vertaling van How Interactive are YOUR Distance Courses? A Rubric for Assessing Interaction in Distance Learning M. D. Roblyer, Professor, State University of West Georgia, mroblyer@westga.edu, Leticia Ekhaml, Professor, State University of West Georgia, lekhaml@westga.edu * This paper was one of three selected as a "Best Paper" among DLA 2000 proceedings, Callaway, Georgia, June 7-9, 2000.

De inhoud van deze rubric mag u vrij gebruiken
, onder de voorwaarde dat u het niet aanpast, niet gebruikt voor commerciële doeleinden en naar het originele werk verwijst.

Hoewel deze rubric oorspronkelijk is ontwikkeld voor afstandsonderwijs, is deze ook zeer behulpzaam bij regulier onderwijs waarbij ICT wordt ingezet.


Naar Rubric 'Hoe interactief is uw lessenserie met ICT?'