Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Informatie vinden en inhoud controleren op betrouwbaarheid
Informatie verwerken tot een nieuw product
Toetsen en evalueren
Discussieren
Gaming
Gaming

Na de wervende woorden van Mark Prensky in 2005, ontstond er veel activiteit om games en gaming in het onderwijs te integreren. Nu, enkele jaren later, moeten we constateren dat er in de onderwijspraktijk nog steeds heel weinig met games gebeurt. Projecten als 'Groeien door Games' hebben wel bijgedragen aan het opbouwen van kennis rondom het didactisch goed inzetten van games.

De ervaringen van
Groeien door Games, maar ook uit projecten van het Creative Learning Lab, laten zien dat het inzetten van games tijdrovend is, terwijl er nog maar weinig kennis is over het precieze leerrendement.

Gezien de tijd die er voor games nodig is om ze te spelen en/of te maken, lijken games minder geschikt om in te zetten in een regulier lesuur binnen een regulier rooster. Games maken en/of spelen is wel haalbaar in een projectweek. Het leerrendement kan heel hoog zijn als er tijdens de reguliere lessen voorbereidend werk voor de projectweek wordt verricht en na afloop van de projectweek in de reguliere lessen teruggegrepen wordt op de kennis en vaardigheden die de leerlingen met gaming hebben opgedaan.