Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Opdracht
Ervaringen met InstaLes
Act!ve wordt InstaLes

De naam Act!ve is op het web slecht beschikbaar.
Daarom hebben we gezocht naar een andere naam. Na enig beraad en een inventarisatie onder gebruikers is hieruit de naam InstaLes gekomen.


Hoe actiever leerlingen bezig zijn met de leerstof hoe beter deze beklijft.
InstaLes (voorheen Act!ve) genereert in een handomdraai opdrachten op maat voor uw leerlingen.
   
 

Act!ve

Voer in: Onderwerp of thema


Voer in: Kernbegrippen (10-15 begrippen,
ieder begrip scheiden met , (komma))Selecteer Act!viteit

Poster
Quiz
3D Model van klei of virtueel op iPad of computer
Concept map
Animatiefilm
Placemat
Antwoorden op vragen
computergame
online spelletje of puzzel
Ronde Tafel


Hoe werkt het?
 
 
Voer het onderwerp of thema in waar uw leerlingen mee bezig zijn. 
Voer 10 - 15 kernbegrippen in die bij dat onderwerp/thema horen.
Vervolgens kiest u uit een lijst een activiteit die (enkele van) uw leerlingen gaan uitvoeren.
Genereer daarna de opdracht. 
 
Op de volgende pagina verschijnt een opdracht voor uw leerlingen waarmee zij direct aan de slag kunnen. Deze kunt kopiëren of downloaden.
De opdracht bevat een aantal stappen en een aantal digitale tools waarmee ze de opdracht succesvol uit kunnen voeren.
Leerlingen hebben ongeveer 40 minuten nodig om de opdracht te voltooien. Daarna kunnen de leerlingen elkaar laten zien wat zij hebben gemaakt.

Act!ve komt voort uit een unieke samenwerking tussen @webdidactiek, @SLL2014 en @Bogermanrocks.
Act!ve is gebaseerd op onderzoek van webdidactiek onder begeleiding van Universiteit Twente.
Act!ve wordt de komende tijd uitgebreid met meer Act!viteiten en per Act!iviteit meer aspecten. Volg ons op Twitter @webdidactiek om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen