Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Informatie vinden en inhoud controleren op betrouwbaarheid
Informatie verwerken tot een nieuw product
Toetsen en evalueren
Discussieren
Gaming
Informatie verwerken tot een nieuw product

Leerlingen krijgen op school vaak een opdracht waarbij ze zelfstandig informatie moeten zoeken en verwerken. Het verwerken gebeurt meestal in de vorm van een verslag of een presentatie en aan het eind van de schoolcarriere het Sectorwerkstuk of het Profielwerkstuk. 
Op veel scholen ontbreken heldere leerlijnen op het gebied van het vinden en verwerken van informatie. Uitgangspunt bij Webdidactiek.nl is dat leerlingen, wanneer zij zelfstandig informatie moeten vinden en verwerken, zij aanwijzingen krijgen die gericht zijn  op concrete inhoud (bijvoorbeeld via een lijst woorden waarvan leerlingen zelfstandig de betekenis moeten opzoeken), of concreet op het proces om te komen tot een eindproduct waarin zelf gevonden informatie wordt verwerkt (bijvoorbeeld een stappenplan).
Ervaring leert dat, wanneer leerlingen geen van beiden krijgen, het resultaat teleurstellend en bovendien slecht te beoordelen is. Ervaring leert echter ook dat leerlingen een keurslijf kunnen ervaren als zowel inhoud als proces van te voren minutieus is voorgeschreven. De grote uitdaging is om de juiste balans te vinden, passend bij de doelgroep en om, binnen een opleiding, een voor leerlingen herkenbare leerlijn op te bouwen.

Er zijn, naast het schrijven van een verslag of het geven van een presentatie, nog vele andere manieren om leerlingen enerzijds vrijheid te geven om zelf informatie te ontdekken en anderzijds voldoende houvast te bieden bij het maken van een nieuw product. Hieronder vindt u twee voorbeelden die bij veel vakken toepasbaar zijn. Bij de webactiviteiten per leergebied vindt u nog veel meer voorbeelden.

Webquest of webkwestie:  Opdrachten waarbij leerlingen zelfstandig of in een kleine groep informatie verwerken uit van te voren gekozen websites. De betere webkwesties bevatten verschillende rollen per groepslid en een opdracht die alleen op te lossen is als ieder groepslid de benodigde informatie behorend bij zijn/haar rol voldoende heeft begrepen. 
- Tips bij het kiezen van webquests
- Webquests bij de verschillende vakken:
Wikiwijs [zoekterm: webquest].
- Martijn Bijvoet licht op leraar24 toe hoe hij Webquests gebruikt bij het vak geschiedenis

Een tijdlijn maken: Het (her)ordenen van informatie is een belangrijke activiteit bij leerprocessen. Deze digitaal in te vullen tijdbalk daagt leerlingen uit om informatie in chronologische volgorde te zetten. Het product ziet er ook nog eens heel mooi uit. Via Wikiwijs[zoekterm: tijdlijn] zijn meerdere leermaterialen te vinden waarbij leerlingen een tijdlijn maken om informatie opnieuw te ordenen. 


Vindt webquests en lesmateriaal met een tijdlijn