Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Informatie vinden en inhoud controleren op betrouwbaarheid
Informatie verwerken tot een nieuw product
Toetsen en evalueren
Discussieren
Gaming
Toetsen en evalueren

Regelmatig toetsen hoort bij goed onderwijs. Het is dan wel zaak om zinvol te toetsen en betrouwbaar te beoordelen. 
Leerlingen vinden het over het algemeen heel prettig om meteen na het voltooien van een toets het resultaat te weten. Goede digitale toetsen bieden die mogelijkheid en er is veel software voorhanden om zelf digitale toetsen te maken. Meestal wordt leerstofkennis en inzicht van leerlingen getoetst. Dat is nuttig, maar geeft een onvolledig beeld van de leerprestatie van een leerling.
Om een compleet beeld te krijgen is het ook van belang om regelmatig te evalueren hoe de leerling de voor zijn/haar opleiding benodigde vaardigheden ontwikkelt.
Een goede manier om vaardigheden van leerlingen te evalueren en hen uit te dagen de vaardigheid een volgende keer te verbeteren is het gebruik van rubrics. Rubrics, oorspronkelijk door Birnie Dodge ontwikkeld als onderdeel van
webquests, bieden krachtige mogelijkheden om zicht te krijgen op de mate van beheersing van een vaardigheid, zowel voor een leerling als voor een docent.
Verder zijn er de laatste jaren, met name door John Hattie, manieren ontwikkeld om leerlingen met behulp van zelfevaluatie te stimuleren hun persoonlijke grenzen te verleggen. De resultaten hiervan zijn zeer bemoedigend.
Adaptief toetsen, ondanks de potentiele mogelijkheden, komt in de praktijk nog maar mondjesmaat op gang. Diataal vormt hierop een uitzondering.


Veel gebruikte software voor het maken van digitale kennistoetsen

Wintoets: Een zeer compleet en uitgebreid programma waarmee docenten digitaal toetsen kunnen ontwikkelen. Deze toetsen kunnen de leerlingen digitaal maken. Maar het is ook mogelijk om de toetsen af te drukken. Het programma biedt de mogelijkheid om een database van toetsvragen aan te leggen. Dat maakt het samenstellen van toetsen veel gemakkelijker. Quayn, de online-versie van Wintoets biedt mogelijkheden voor docenten om toetsen online klaar te zetten en de resultaten te analyseren nadat de leerlingen de toets hebben gemaakt.


Hotpotatoes: Een gratis downloadbare tool voor het maken van eenvoudige web-based toetsen.
Een populaire tool waarmee veel docenten toetsen maken en onderling met elkaar uitwisselen. Hotpotaoes biedt geen mogelijkheden om toetsresultaten van leerlingen nader te analyseren.Veel gebruikte software voor het maken van Rubrics

Rubistar:
er bestaan meerdere tools om rubrics te maken. Webdidactiek beveelt echter Rubistar aan als meest overzichtelijke tool. Helaas is er geen Nederlandstalig alternatief beschikbaar, maar steeds meer Nederlandse docenten maken rubrics met Rubistar en delen deze, waardoor het aanpassen van Rubrics aan de eigen lessituatie steeds makkelijker wordt.
In veel portfoliosystemen werken de manieren om de ontwikkeling van leerlingen te monitoren op een vergelijkbare manier als met RubricsMateriaal voor zelfevaluaties
Een handleiding bij het begeleiden van zelfevaluatie door leerlingen
Zie ook het werk va
n John Hattie

Adaptief toetsen

 
Wat is adaptief toetsen? Een wat gedateerde, maar goede, uitleg van de Open Universiteit en Cito over adaptief toetsen, het gebruik en de ontwikkeling van dergelijke toetsen.


Diataal, een uitgewerkt programma waarin de taalontwikkeling van leerlingen adaptief getoetst en gevolgd kan worden.