Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Science (bi, na, sk) webactiviteiten
Wiskunde webactiviteiten
Zaakvakken webactiviteiten
Vertaaldocument Talen
TPACK.nl
TPACK in het onderwijs, Michel Boer
Science (bi, na, sk) webactiviteiten

Voor de vakken Biologie, Natuurkunde en Scheikunde zijn de webactiviteiten vertaald.
De inhoud van onderstaand document kunt u voor niet-commerciële doeleinden gebruiken zonder de inhoud te veranderen en met verwijzing naar de bron.
Het document zal de komende tijd verder aangevuld worden met materiaal dat voor het Nederlandse taalgebied is ontwikkeld.
Op 11 mei 2012 is het document geaccepteerd door Judi Harris zelf en ook via haar website beschikbaar,
http://activitytypes.wmwikis.net/Science
Op het vertaalde document zijn dezelfde auteursrechten van kracht als op het oorspronkelijke document.

Science webactiviteiten


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States License.