Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Science (bi, na, sk) webactiviteiten
Wiskunde webactiviteiten
Zaakvakken webactiviteiten
Vertaaldocument Talen
TPACK.nl
TPACK in het onderwijs, Michel Boer
Zaakvakken webactiviteiten

 

Voor de zaakvakken als Aardrijkskunde, Economie en Geschiedenis is de collectie 'Activity Types' van Judi Harris vertaald naar Zaakvakken webactiviteiten. 
De inhoud van onderstaand document kunt u voor niet-commerciële doeleinden gebruiken zonder de inhoud te veranderen en met verwijzing naar de bron.
Het document zal de komende tijd verder aangevuld worden met materiaal dat voor het Nederlandse taalgebied is ontwikkeld.
Het oorspronkelijke, engelstalige docume
nt vindt u op de site van Judi Harris: http://activitytypes.wmwikis.net/Social+Studies . Op het vertaalde document zijn dezelfde auteursrechten van kracht als op het oorspronkelijke document.

Zaakvakken webactiviteiten