Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Science (bi, na, sk) webactiviteiten
Wiskunde webactiviteiten
Zaakvakken webactiviteiten
Vertaaldocument Talen
TPACK.nl
TPACK in het onderwijs, Michel Boer
Vertaaldocument Talen

Het vertaalproces van de leeractiviteiten voor de moderne vreemde talen kunt u volgen via het vertaaldocument talen. Met dit vertaaldocument kunt u inspiratie opdoen voor uw onderwijs.

Zodra het vertaalproces klaar is, zal op deze pagina een overzichtelijker bestand gepubliceerd worden.

U mag de inhoud van het document inzien en toepassen voor niet-commerciële doeleinden.