Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Over Francine Behnen
Over Francine Behnen

Francine Behnen is docent Biologie en ANW en werkzaam op Bogerman te Sneek.
Tien jaar na het behalen van haar lesbevoegdheid en ervaring te hebben opgedaan als docent op het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn, volgde zij in 2000 de Master opleiding Telematics Applications in Education and Training aan de Universiteit Twente. Zij studeerde
succesvol af bij Hans van der Mey.
Na afloop van deze opleiding heeft Francine zich ingezet voor de bevordering van zinvolle ict-integratie in het onderwijs. In eerste instantie richtte zij zich daarbij op het biologie-onderwijs, maar in de loop van de jaren werd dat verbreed naar het gehele voortgezet onderwijs. Zij is daarnaast altijd les blijven geven en nieuwe technische mogelijkheden blijven testen in haar eigen lespraktijk.
Leermaterialen die Francine ontwikkelt stimuleren leerlingen om in kleine groepen te werken en daarbij gebruik te maken van elkaars inbreng. De materialen bevatten grote variatie in werkvormen en ondersteunende technologieen die leerlingen dwingen om de leerstof actief te verwerken. De te behalen l
eerdoelen vastgelegd in het landelijk curriculum zijn altijd uitgangspunt bij de ontwikkeling van de leermaterialen.
Vanaf 2003 tot 2011 was Francine community manager webdidactiek.kennisnet.nl, maar besloot zelfstandig verder te gaan nadat Kennisnet deze community ophief.
Francine is de afgelopen jaren veel uitdagingen tegen gekomen in het streven om ICT op een zinvolle manier te integreren in de onderwijspraktijk. In september 2010 is zij, onder begeleiding van professor Monique Volman aan de Universiteit van Amsterdam, begonnen met promotieonderzoek om preciezer te onderzoeken welke factoren ICT-integratie in de lespraktijk stimuleren dan wel frustreren.
Inmiddels is haar eerste publicatie voltooid en beschikbaar via Kennisnet, 
http://www.kennisnet.nl/onderzoek/alle-onderzoeken/hoe-interactief-zijn-webactiviteiten/. Hierin laat zij zien dat een breedgedragen overtuiging dat ICT kan bijdragen aan het verhogen van de interactie in leerprocessen nuancering behoeft. Verder blijkt dat alleen bij inzet van bepaalde 'webactiviteiten' aanpassingen in didactiek wenselijk zijn. In de rapportage kunt u lezen welke dat zijn.

De inhoud van deze website en de cursussen Webdidactiek vormen een onderdeel van dit promotieonderzoek. De opbrengsten uit de cursussen worden benut om deze website te onderhouden en de informatie toegankelijk te houden voor docenten en leidinggevenden die hun onderwijs met ICT verder willen ontwikkelen.

Meer over Francine Behnen?

LinkedIn
Twitter: Webdidactiek