Webdidactiek
Welkom bij Webdidactiek.nl
Webactiviteiten nieuws
Onderzoek
Webactiviteiten algemeen
Webactiviteiten per leergebied opgesteld vanuit TPACK
Interactiviteit in lessen met webactiviteiten
Cursussen en trainingen Webdidactiek voorjaar 2015
Act!ve wordt InstaLes
Docenten
Inschrijven cursus Webdidactiek docenten 2015
TPACK workshops of Cursussen Webdidactiek op locatie
Docenten

Wilt u uw lessen transformeren van een eenheidsworst die u zo smeuïig mogelijk aan de leerlingen aanbiedt naar het begeleiden van leerprocessen met een rijke variatie aan leeractiviteiten die de leerlingen uitdagen verder te gaan dan u voor mogelijk hield?
Deze cursus ondersteunt u daarbij.

Samen met collega's in een virtuele groep onderzoekt u eerst uw eigen onderwijspraktijk. Vervolgens gaat u, in uw eigen lessen, voor u nieuwe leeractiviteiten met ICT uitvoeren. Uit eerder onderzoek blijkt dat de interactie tussen docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling de kennisontwikkeling bevordert. U gaat oefenen met het bevorderen van deze interactie in uw lessen. Daarna gaat u een lessenserie in de nabije toekomst herontwerpen op basis van de opgedane ervaring. 

De cursus is voltooid wanneer u de ontwikkelde lessenserie daadwerkelijk heeft uitgevoerd en met uw klas(sen) heeft geëvalueerd.


Planning cursus docenten 2015 voorjaar

Avond

Datum in 2015

Curusinhoud

Huiswerk

1

 20 januari

Onderling kennismaken via sociale media, persoonlijke profielen.

Kiezen te ontwikkelen lessenserie die zal plaatsvinden parallel aan avond 5, 6, 7. Uitvoeren 
nulmeting ICT-integratie

2

 3 februari

Identificeren te leren concepten en vaardigheden, verzamelen mogelijke leeractiviteiten

Compleet maken concepten, vaardigheden en leeractiviteiten, verkennen mogelijke technologieën om leeractiviteiten uit te voeren

3

17 februari

Opstellen toets- en/of evaluatieplan

Maken toets- en/of evaluatieplan. 
Nagaan of beoogde technologie op school uitvoerbaar is. Overleg met direct leidinggevende.

4

 3 maart

Rangschikken concepten, vaardigheden en leeractiviteiten in een logische volgorde

Selecteren geschikte, op school uitvoerbare technologie ter ondersteuning van de gekozen leeractiviteiten

5

 17 maart

Opstellen activiteitenplan leerlingen 
en activiteitenplan docent

Voltooien activiteitenplannen, opnemen in huiswerkplanners leerlingen. Afspraken over onderwijsondersteuning vastleggen

6

 31 maart

Onderlinge coaching bij het uitvoeren van de lessenserie

 Uitvoeren activiteitenplannen

7

 14 april

Onderlinge coaching bij het uitvoeren van de lessenserie

Uitvoeren activiteitenplannen en uitvoeren toets- en evaluatieplannen. Uitvoeren nameting ICT-integratie

8

 28 april 

Terugblik op cursus: resultaten toetsen en evaluaties bij leerlingen, resultaten nulmeting en nameting,

Schrijven reflectieverslag, bespreken met leidinggevende

Vereisten om deel te nemen aan deze online cursus:

  • Een computer met webcam. Minimale systeemeisen: Windows XP en een internetverbinding van tenminste  4 bps
  • Aantoonbaar werkzaam op een school in Nederland of België
  • Op dinsdagavonden van 20:00 uur tot 22:00 uur online met webcam aan
  • Twee uur zelfstudie per week
  • Meewerken aan onderzoek ict-integratie in het onderwijs

Kosten en inschrijven


Deelname aan deze cursus kost €150,= . U kunt zich inschrijven via dit formulier. In het formulier kunt u kiezen of u de cursus zelf betaalt of dat er een factuur rechtstreeks naar uw school wordt verstuurd.